Inschrijven in de school van jouw keuze...

Alleen voor het jongste geboortejaar 2015 moet je vooraf jouw kind aanmelden.

In alle basisscholen van Roeselare geldt eenzelfde regeling.
Daarvoor maakten de schoolbesturen in het LOP onderling goede afspraken.

Is jouw kind geboren in 2015, dan moet je vooraf jouw kind aanmelden.

to-do

Andere kinderen moet je rechtstreeks op school inschrijven.

Op deze website vind je wanneer je jouw kind kan inschrijven op school.
Noteer die datum.

Tenminste als er nog plaats is!

Maak vooraf jouw schoolkeuze

Kijk na of er nog vrije plaatsen zijn in de school van jouw keuze.
Sommige kinderen hebben wel voorrang. Die kunnen eerst inschrijven.
Wanneer elke voorrangsgroep kan inschrijven, ligt vooraf vast.
Inschrijven kan helaas enkel als er nog vrije plaatsen zijn!