Aanmeldingsformulier

Hier kan je jouw kind aanmelden voor een basisschool in Roeselare

Een kind dat voor drie scholen (of vestigingsplaatsen) is aangemeld, heeft voorrang bij inschrijving op een kind dat niet is aangemeld.

Als je het aanmeldingsformulier volledig invult, dan ontvang je onmiddellijk daarna een email met de bevestiging van je aanmelding. Daarin staan alle gegevens die je hebt opgegeven bij de aanmelding.

Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt om je kind toe te wijzen aan een school.

Als je hulp wil bij het invullen van dit aanmeldingsformulier, dan kan je terecht bij het Huis van het Kind Roeselare in de Gasthuisstraat 10.
Het Huis van het Kind is elke voormiddag van 8.30 tot 11.30 uur open. En ook op woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur. Je kan er ook een afspraak maken via het telefoonnummer 051 80 59 00.

Heb je vragen? Of zijn de gegevens die je opgaf bij de aanmelding niet correct? Stuur een email naar helpdesk@kieseenschoolinroeselare.be

Belangrijk ...

Het bericht van toewijzing aan een school mag je verwachten tegen 15 april. Dit gebeurt per briefpost. Vooraf krijgt je het bericht ook per e-mail.

Je kan je kind dan gaan inschrijven op school van 6 tot 24 mei. De inschrijving gebeurt tijdens de openingsuren van de school of op afspraak.

Stap 1 van 10